HISTORIA E FILOSOFÍA


NACEMENTO DO CLUB

O club A ROSA DOS VENTOS - MOTOCLUB naceu no ano 2008, cando dous dos seus compoñentes, deciden levar ao seu pobo o mundo das dúas rodas.
 
Despois de gozar de distintos eventos moteiros pensan na organización dun en Poio, o seu pobo. O seu comezo baséase en reunir a un grupo de persoas de confianza para formar parte deste proxecto, as cales como eles, compartan o mesmo modo de gozar o mundo da moto e acheguen ilusión e ganas a este grupo, non tardará moito en empezar a tomar forma e constituírse legalmente. Só faltaba un nome, e a idea dos seus fundadores era que ese, aínda que para un grupo moteiro, dalgún modo lembrase ao mundo mariñeiro que desde sempre rexeu as vidas das xentes deste municipio situado nas Rías Baixas.
 
Este nome, o cal a día de hoxe o club mantén, sae dunha idea do vicepresidente, que pensa que algo que realmente representa ou pode representar a un pobo mariñeiro é unha rosa dos ventos. A idea é acordada polo resto de compoñentes de forma unánime, e decídese realizar o deseño do escudo onde se vise dunha forma clara este símbolo. Este escudo, despois de varios bosquexos e deliberacións queda decidido como o escudo que hoxe en día se coñece, sendo esta rosa dos ventos dabondo visible nel, e coas cores negro e laranxa que tamén representan ao club na actualidade. Con todo isto, o club ten todo o necesario para constituírse, un grupo de bos amigos de onde sairá a súa primeira directiva, un nome decidido e un bonito escudo.
 
Polo cal queda oficial e legalmente constituído como ASOCIACIÓN DEPORTIVA SEN ANIMO DE LUCRO A ROSA DOUS VENTOS – MOTOCLUB, con NIF: G-36597202 o 28 de decembro de 2008, e tamén posteriormente como asociación municipal Nº 100, e razón social sita en Rúa Cesteiro Nº15 1º- C C. P-36994.
 
 

 

HISTORIA :

A ROSA DOS VENTOS prepara todo para a realización do seu primeiro evento moteiro no pobo de Poio, e preténdeo realizar os días 4 e 5 de xullo, o cal por motivos puramente burocráticos vese obrigado a atrasalo un fin de semana. Finalmente, despois de moito traballo e de sortear moitos obstáculos, a primeira concentración moteira A ROSA DOS VENTOS en Poio celébrase os días 11 e 12 de xullo do ano 2009. Esta obtén unha moi boa aceptación polos asistentes, que na súa primeira edición foi de 126 inscritos e aproximadamente uns 1.400 participantes, o cal fai que o club cobre importancia na zona, falando sempre dentro deste mundo que é a motocicleta.
 
Para os compoñentes do club isto foi toda unha inxección de positividad e como non unha satisfacción, o cal fixo que aínda que cansos e esgotados, empezasen a pensar xa en próximas edicións, onde puidesen volver transmitir a todos os compañeiros que decidisen acompañarnos no noso evento, o agarimo, admiración e respecto que se merecen. O motoclub decide que aínda que a súa idea inicial non coincidía coa data en que realmente se realizou o evento, este debería realizarse sempre que fose posible no segundo fin de semana do mes de xullo, cousa que ata hoxe en día leva respectando. En reunións posteriores á realización do primeiro evento e agradecidos como non podía ser doutro xeito, ao Concello de Poio por todo o seu apoio, confianza e axuda, decídese dalgún modo demostrar que o club non é máis que un proxecto serio e pretende estar presente en todo aquilo que para o pobo sexa positivo, coa súa axuda no que fose posible.
 
De aquí xurdiu a idea de realizar charlas de seguridade e concienciación viaria ao mundo das dúas rodas para os centros de educación que se atopan neste municipio. As cales tiveron lugar por primeira vez no ano 2009 para o Instituto de Poio na súa totalidade de alumnos durante catro días, coa colaboración de persoal sanitario, e das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Na actualidade, o motoclub colabora co Concello en todo tipo de situacións, así como con outras asociacións e estamentos públicos que por calquera motivo precisasen do noso pequeno apoio, tanto dentro do concello de Poio como mesmo fóra deste.
 
 
O CLUB:
 
Componse por un órgano de goberno (xunta directiva) a cal está formada por:
 
  • PRESIDENTE
  • VICEPRESIDENTE
  • SECRETARIO
  • TESOUREIRO
  • VOCAL 1
  • VOCAL 2
 
Os cales serán os encargados de velar polo bo funcionamento do club así como de tomar as decisións que sexan ao seu criterio as máis acertadas para o mesmo.
 
A ROSA DOS VENTOS nunca se caracterizou por ser un dos máis numerosos, de feito na actualidade os seus compoñentes son aproximadamente 20 persoas. Isto débese a que así tamén o decidiu no seu momento a Xunta Directiva, que expresou o seu desexo de non ser un club moi numeroso, senón ter o número necesario de socios para poder levar acabo os seus obxectivos de forma ordenada e seria. Ata a data así foi, e con intención de que siga séndoo, por iso A ROSA DOS VENTOS – MOTOCLUB, réxese por uns estatutos, así como por normas internas realizadas pola directiva que cada socio debe de aceptar e asinar antes de pertencer a este escudo.
 
Entre elas atópase unha das máis importantes, e é a que permitirá pasar de ser un socio aspirante a socio de número. Esta trátase dun ano de proba, onde a Xunta Directiva decidirá despois deste período se o aspirante pasa ou non a converterse nun socio máis, valorando o seu traballo e dedicación ao club.
 
O resto de normas son internas da ROSA DOS VENTOS.

 

OBXECTIVOS:
 
- Dar a coñecer o noso pobo ao mundo das dúas rodas. - Realización do noso evento estrela, (concentración moteira A ROSA DOS VENTOS).
- Seguir sendo algo máis que un club, máis parecido a unha familia como a que entre todos formamos.
- Seguir mantendo a seriedade e empeño que ata agora demostra A ROSA DOS VENTOS.
- E seguir transmitindo que a imaxe dos moteiros está dalgún modo equivocada por mor de falsos mitos e historias.

FILOSOFIA:
 
A filosofía do club baséase no goce da vida moteira, rodeados de bos amigos con tranquilidade e respecto, así como de encher tanto as nosas vidas, como a dos que comparten momentos connosco, de boas experiencias e recordos.