XI CONCENTRACIÓN  8, 9 e 10 Xullo 2022

Pica na foto para ver o programa

MAPA DAS INSTALACIÓNS: Parking / Despacho de inscricións / Bar...

FORMULARIO SOLICITUDE INSCRICIÓN

- IMPORTANTE -

Normas da Concentración

- Os participantes serán responsables das suas infraccións as leis, reglamentos e/o disposicións en vigor. A organización, declina toda responsabilidade, calquera que sexa, por accidentes causados por persoas ou cosas, tanto dos participantes como de terceiros.;

- Todos os vehículos participantes deberán estar provistos da documentación necesaria para circular por vías públicas e con certificado de seguro obrigatorio, cumprindo toda-las normas establecidas.

- A organización reservase o dereito de admisión e a facultade de retirar a inscripción a calquer participante que non se ateña as normas anteriormente citadas, ou que polo seu comportamento insociable ou incivico, moleste os demais.

- A organización reservase o dereito a establecer os cambios na programación, que estime convenientes, sin que por elo poida dar lugar a reclamacións por parte dos participantes.

Inscricións dispoñibles no posto de billetes

do propio evento.

- PRAZAS LIMITADAS -

RUTA MOTEIRA

SEDE A ROSA DOS VENTOS